Tarifs & Conditions

Prijslijst 2016
Wekelijkse verhuur van zaterdag tot zaterdag
Laagseizoen :
Kalenderweken 1 t/m 5 ; 10 t/m 50
€ 590

Normaaltarief :
Kalenderweken 6 t/m 9 ; 51

€ 790

Hoogseizoen :
Kalenderweken 52

€ 990

Weekend (2 nachten)
Zomer en winter

€ 200 - € 280
Prijzen hebben betrekking op zes personen. Voor elke persoon extra wordt €25,-- in meerprijs gebracht.
Bij verblijf langer dan twee weken worden kortingstarieven gehanteerd.

Algemene huurovereenkomst

Tenzij anders overeengekomen met de verhuurder, dient de huurder na afloop van de contractuele huurperiode het appartement te verlaten.

Betaling

De huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden worden via E-mail aan huurder verzonden. Er wordt een ontvangstbevestiging van deze documenten middels E-mail door huurder aan verhuurder gevraagd. De huur van het appartement wordt definitief na ontvangst van door huurder getekende huurovereenkomst en huurvoorwaarden vergezeld van de overeengekomen aanbetaling voor de huur. De ontvangst door verhuurder van de getekende documenten met aanbetaling, dient binnen 6 dagen na verzending van de door huurder te tekenen documenten te geschieden. Het verschil van de huursom en de aanbetaling dient te worden voldaan in contanten of middels check na aankomst vóór het betrekken van het appartement.

Borg

De borg voor het gebruik van de faciliteiten van het appartement is vastgesteld op een bedrag van €300,--. Het bedrag wordt geretourneerd binnen een periode van uiterlijk 15 dagen na het vertrek van de huurder uit het appartement. De hoogte van het te retourneren bedrag is op basis van aan huurder door te belasten kosten voor vervanging/reparatie/aanvulling van door huurder veroorzaakte schade/nalatigheid/diefstal. Verhuurder zal rekeningen overleggen ter onderbouwing van gemaakt kosten.

Gebruik van het appartement

Van de huurder wordt verwacht dat hij/zij gedurende zijn verblijf op een normale gebruiksvriendelijke manier gebruik maakt van de faciliteiten van het appartement. Het aantal personen dat in het appartement verblijft mag niet meer zijn dan het aantal dat genoemd wordt in het huurcontract. De huurder laat, na het aflopen van de huur, het appartement achter in de staat waarin het betrokken werd aan het begin van het verblijf. De totale inboedel, als gespecificeerd is in het huurcontract, moet op de daarvoor bestemde plaats teruggeplaatst zijn. Tenzij met verhuurder is overeengekomen is onderverhuren (mogelijkheid tot beëindiging van het contract) van het apparatement verboden. Na afloop van de huurtermijn is huurder verplicht om het appartement voor 10:00 uur te verlaten op de laatste dag van de huurovereenkomst.

Voortijdig afbreken van het verblijf

In het geval van voortijdig afbreken van het verblijf, waarbij verantwoordelijkheid van de verhuurder niet ter sprake is, zal, afgezien van de borgsom, geen restitutie van de huursom worden gedaan door de verhuurder.

Voorwaarden voor annulering

Melding voor annulering van de huur moet door huurder aan verhuurder middels aangetekende brief gedaan worden. Indien de annulering meer dan 21 dagen voor het contractueel vastgelegde verblijf gedaan wordt, zal verhuurder 50% van de aanbetaling in rekening brengen. Indien de annulering minder dan 21 dagen voor het conctractueel vastgelegde verblijf wordt gedaan, zal verhuurder het totale bedrag van de aanbetaling in rekening brengen